Real Time Web Analytics

FAQ

ODPOVěDI NA ASTO KLADENé OTáZKY


Jaky je termín doruení objednaného zboí


Dodací lhta je 2 a 4 pracovní dny, poínaje dnem odeslání potvrzení o realizaci objednávky.


Jaky je zpsob doruení zboíNabízíme rychlé a bezpené doruení objednaného zboí. Doruovatelem je expres kuryr eské poty a kuryr DPD. Zásilky internetového obchodu Sizeer.cz jsou doruovány pouze na území eské republiky.


Jaky je postup pi reklamaci zboí


Lhta pro uplatnění práva na reklamaci je 24 měsíc ode dne pevzetí produktu. Za vadu nelze povaovat změnu vlastnosti produktu, která vznikla v době 24 měsíc od pevzetí produktu v dsledku opotebení i nesprávného pouívání, pop. nesprávného zásahu.


1. Vyplňte Reklamaní formulá (obdreli jste jej v píloze e-mailu s potvrzením nové objednávky).
2. Polete reklamovany produkt spolu s Reklamaním formuláem na níe uvedenou adresu.
3. Reklamace budou vybavené bez zbyteného odkladu, nejpozději do 30 kalendáních dn ode dne     uplatnění.
4. V pípadě uznané reklamace bude pokozené zboí opraveno nebo vyměněno za jiny (plnohodnotny) produkt.


Dleité informace:


1. Vyplňte Reklamaní formulá.
2. Náklady za odeslání reklamovaného zboí hradí zákazník.
3. Internetovy obchod nepijímá zásilky zaslané na dobírku.


Nepodailo se mi uhradit online objednávku


V pípadě, e jste se nedostali do posledního kroku koíku "potvrzení objednávky" a neobdreli jste potvrzení o realizaci objednávky na Vámi zadanou emailovou adresu znamená to, e Vae platba byla neúspěná nebo kvli jinému dvodu se nepodailo dokonit nákup. Co dělat v takovém pípadě Objednávka, která nebyla uhrazena nerezervuje zboí. Aby nákup proběhl úspěně, vytvote novou objednávku a uhrate ji nebo vyberte jiny zpsob úhrady.

Objednávka byla uhrazena online, prostedky byly streny z útu, ale objednávka má status neuhrazená. Jak mám postupovat

Jaky je postup pi vyměně zboí


V termínu do 30 dn od data doruení zásilky Vám bez problém vyměníme produkt koupeny v internetovém obchodu za jiny.


1. Ověte si zda se v aktuální nabídce obchodu Sizeer.cz nachází velikost, na kterou byste chtěli zboí vyměnit.
2. Vyplňte Formulá vyměny/vrácení zboí, ktery jste obdreli spolu se zásilkou.
3. Produkt spolu s formuláem vyměny/vrácení zboí a fakturou polete na níe uvedenou adresu nejpozději do 30 dn od data obdrení zboí.
4. Po obdrení zásilky Vám během několika dní poleme poadovany produkt!


Dleité informace:

1. Produkt, ktery posíláte na vyměnu musí byt novy, nesmí byt znieny nebo opotebovany.
2. Náklady za odeslání produktu hradí Zákazník.
3. Nejastějím dvodem vyměny je nesprávně zvolená velikost obuvi nebo obleení.


Jaky je postup pi vrácení zboí


Zboí koupené v internetovém obchodě  mete vrátit bez udání dvodu ve lhtě do 30 dn od data doruení zásilky.


1. Vyplňte Oznámení o odstoupení od smlouvy. Mete vyuít formulá, ktery jsme pro Vás pipravili (dokument v PDF formátu).

2. Nezapomeňte zadat správné íslo bankovního útu, na ktery Vám budou vráceny peníze.

3. Zboí spolu s fakturou polete na níe uvedenou adresu.

4. Vrácení platby provedeme bez zbyteného odkladu, nejpozději vak do 14 dn ode dne, kdy jsme se o odstoupení od kupní smlouvy dozvěděli.


Dleité informace:


1. Produkt, ktery posíláte zpět musí byt novy, nesmí byt znieny nebo opotebovany.

2. Osvědení/formulá o odstoupení od smlouvy je teba poslat v termínu 30 dn od data doruení zboí.
doprava po celém světě zdarma

24x7 zákaznická podpora

30 dní se vrací a výměny

Více než 2000 Kč sleva 5%